Artiklar & Nyheter

25 Dec 2016

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

BirdLife Sverige och Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF) har tidigare överklagat såväl kommun- som länsstyrelsebeslut att tillåta Cementa och vindkraftsbolaget OX2…

BirdLife Sverige och Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF) har tidigare överklagat såväl kommun- som länsstyrelsebeslut att tillåta Cementa och vindkraftsbolaget OX2 att uppföra en vindkraftpark i anslutning till kalkbrottet sydost om Degerhamn på södra Öland. BirdLife Sverige och ÖOF har därvid ifrågasatt instansernas bedömningar om påverkan på fågellivet. Idag kom beslut från mark- och miljödomstolen i Växjö att avslå ansökan –…

Läs mer

25 Dec 2016

Internationellt uttalande om H5N8

Det pågående utbrottet av fågelinfluensa av subtypen H5N8 har av förklarliga orsaker fått stor uppmärksamhet i Europa. Drygt ett tiotal…

Det pågående utbrottet av fågelinfluensa av subtypen H5N8 har av förklarliga orsaker fått stor uppmärksamhet i Europa. Drygt ett tiotal stora och viktiga organisationer (bl.a. UNEP/CMS, FAO och BirdLife International) har bildat ett samarbetsorgan för att informera regeringar, myndigheter och intresseorganisationer om kopplingen till vilda fåglar och lämpliga åtgärder. Nedan ges en kort sammanfattning på svenska. Uttalandet (på engelska) i…

Läs mer

25 Dec 2016

Blekinge Offshore läggs ner

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt biföll i februari 2013 uppförande av Blekinge Offshore i yttre Hanöbukten. Projektet skulle omfatta…

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt biföll i februari 2013 uppförande av Blekinge Offshore i yttre Hanöbukten. Projektet skulle omfatta upp till 700 vindkraftverk och vid genomförande bli den största havsbaserade vindkraftparken i världen. Men det blir ingen vindkraftpark, i alla fall inte i nuvarande utformning. Regeringen har funnit att vindkraftverken och försvaret inte kan samexistera, enligt miljöminister Karolina Skog…

Läs mer

21 Dec 2016

Tornugglor önskar en grön jul

Vi har alla våra egna önskemål om hur en jul ska vara. De allra flesta önskar sig säkert att den…

Vi har alla våra egna önskemål om hur en jul ska vara. De allra flesta önskar sig säkert att den ska vara vit med marken täckt av ett tjockt lager gnistrande snö. Men för den som hoppas på att tornugglan ska återinvandra till sydligaste Sverige är det helt andra önskemål som gäller. Då ska inte bara julen, utan hela vintern,…

Läs mer

20 Dec 2016

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

Sedan vintern 1975/1976 har svenska ornitologer räknat fåglar varje vinter längs så kallade vinterpunktrutter. De senaste åren har 230 ornitologer…

Sedan vintern 1975/1976 har svenska ornitologer räknat fåglar varje vinter längs så kallade vinterpunktrutter. De senaste åren har 230 ornitologer räknat 300 rutter årligen. Med dessa nu 40 år långa serier kan vi se både hur antalet vinterfåglar förändrats över tiden och varierat mellan åren. Till exempel så har antalet övervintrande starar ökat med 3,5 % per år, antalet varfåglar…

Läs mer

19 Dec 2016

Ny standard för FSC-certifierad skog

Tidigare i höst presenterade svenska FSC ett förslag till ny standard för det svenska skogsbruket. Under hösten har förslaget varit…

Tidigare i höst presenterade svenska FSC ett förslag till ny standard för det svenska skogsbruket. Under hösten har förslaget varit ute på remiss, eller konsultation som det heter inom FSC. Även om vi i SOF-BirdLife har varit engagerade i arbetet med standarden så blir ju inte allt precis som vi vill ha det. Miljöintressena är en av tre delar i…

Läs mer

16 Dec 2016

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

Att Natura 2000 utgör skyddade naturområden torde vara tämligen välkänt. Men vad är kopplingen mellan Natura 2000, SPA (Special Protection…

Att Natura 2000 utgör skyddade naturområden torde vara tämligen välkänt. Men vad är kopplingen mellan Natura 2000, SPA (Special Protection Area), SAC (Special Area of Conservation) och IBA (Important Bird Areas)? Natura 2000 är ett nätverk inom EU som syftar till att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Således ska områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ingå i…

Läs mer

16 Dec 2016

Rekordstort Natura 2000 föreslås

Regeringen föreslår att fyra områden på sammanlagt 1,3 miljoner hektar skyddas som marint Natura 2000-område. Det gäller bland annat Hoburgs…

Regeringen föreslår att fyra områden på sammanlagt 1,3 miljoner hektar skyddas som marint Natura 2000-område. Det gäller bland annat Hoburgs bank och Midsjöbankarna, som med sina en miljon hektar därmed är det största område som Sverige har föreslagit som Natura 2000-område. – Att vi skyddar marina områden är helt avgörande för att värna den biologiska mångfalden. Det här är ett…

Läs mer

15 Dec 2016

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

”Trots tidigare åtaganden från de franska myndigheterna, fortsätter den illegala jakten på ortolansparv i landet. Detta äventyrar de insatser för…

”Trots tidigare åtaganden från de franska myndigheterna, fortsätter den illegala jakten på ortolansparv i landet. Detta äventyrar de insatser för bevarande av arten som görs av andra medlemsstater.” Så förklarar EU-kommissionen att man nu drar Frankrike inför rätta i EU-domstolen. Landet har inte gjort vad man borde för att komma till rätta med den omfattande fångsten av ortolansparv i landet.…

Läs mer

14 Dec 2016

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

I en ny forskningsrapport, som publicerades i förra veckan, har svenska forskare undersökt vad som driver förändringar i skogsfåglars populationer.…

I en ny forskningsrapport, som publicerades i förra veckan, har svenska forskare undersökt vad som driver förändringar i skogsfåglars populationer. Är det mängden skog, skogens kvalitet eller snarare klimatet? Eller är det andra faktorer? Svaret är inte alldeles givet, men forskarna konstaterar att sedan omkring 2005 har många av de tidigare positiva trenderna i Sverige bland såväl skogsfåglar som fågelvänliga…

Läs mer