Hornborgaseminariet 2016


Välkommen till ett traditionsenligt Hornborgaseminarium med presentation av resultaten från
2015 års projekt runt sjön samt ett inbjudet föredrag om skräntärnor och silltrutar.
Föredragshållare i år blir ornitologen Ulrik Lötberg, som bland annat är drivande inom SOFBirldLifes
”Projekt skräntärna”, där man följer den svenska skräntärnepopulationen med
ringmärkning, radiosändare mm. Dessa studier har gett upphov till en hel del synnerligen
intressanta resultat, och kanske får vi nu veta mer om varifrån de skräntärnor som vi ibland ser
om höstarna vid Hornborgasjön egentligen kommer ifrån. Även silltrutar har i viss utsträckning
följts med samma metoder.
Plats: Varnhemsgården, Varnhem
Datum: söndagen den 28 februari
Tid: 10.00 – c:a 15.00
Mer information kommer att finnas på fältstationens hemsida, www.hornborgasjon.net, och via
vår Facebooksida.
Vi bjuder på enklare lunch och behöver därför veta hur många som kommer.
Anmälan görs till Lotta Berg på e‐post LottaCBerg@yahoo.com eller telefon
0511‐17331 senast den 22 februari.


Tranräkning 2016

Under mars/april kommer tranorna till Hornborgasjön, och då kommer automatiskt de traditionella tranräkningarna igång. Sker under kvällstid och man räkningar tranorna då de flyger från matplasten till sin övernattningsplats.
Write text here...

Hornborgasjöns fältstation

Hornborgasjöns fältstation är en del av Vgofs verksamhet. Fältstationen berdriver inventeringar och ringmärkning i och runt Hornborgasjön.