Aktiviteter


En stor del av vår verksamhet och den del av verksamheten som syns mest för allmänheten är våra exkursioner och evenemang.
Exkursionsverksamheten i Västmanland bedrivs mestadels av lokala fågelklubbar, men eftersom Västerås saknar fågelklubb har vi i VOF ett riktat program för Västerås.
 
Vi försöker också hålla några större exkursioner per år då vi gärna samarbetar med lokalklubbarna och gör en liten längre resa.
 
Här hittar man information om våra exkursioner, guidningar och andra evenemang och vi försöker i möjligaste mån även att upprätthålla ett kalendarium för hela landskapet med lokala och regionala aktiviteter.
Studiefrämjandet är vår samarbetspartner.
 

Aktiviteter

 

Kommande aktiviteter

 

31/5 Onsdagsvandring på Åholmen

Vår tredje onsdagsvandring kommer att hållas vid Åholmen strax norr om Kvicksund. Åholmen har anor sedan 1700-talet då det var en trädplantage som tillhörde Stora Ekeby. Under 1800-talets första hälft anlades här en engelsk park med bland annat en falks runsten och en hel del exotiska träd. Parken fick förfalla under det tidiga 1900-talet men under...

Läs mer
 

7/6 Onsdagsvandring runt Ångsjön

I början av 1900-talet var Ångsjön en av Västerås kommuns förnämsta fågelsjöar, men sen dess har den succesivt växt igen och är nu en okänd pärla, med gott om sångare, näktergalar mm som trivs i vassrika sjöar. Vi kommer här att guidas runt av Bjarne Eriksson som varit Ångsjön trogen och som jobbat mycket med att försöka återställa sjön till den f...

Läs mer