Aktiviteter


En stor del av vår verksamhet och den del av verksamheten som syns mest för allmänheten är våra exkursioner och evenemang.
Exkursionsverksamheten i Västmanland bedrivs mestadels av lokala fågelklubbar, men eftersom Västerås saknar fågelklubb har vi i VOF ett riktat program för Västerås.
 
Vi försöker också hålla några större exkursioner per år då vi gärna samarbetar med lokalklubbarna och gör en liten längre resa.
 
Här hittar man information om våra exkursioner, guidningar och andra evenemang och vi försöker i möjligaste mån även att upprätthålla ett kalendarium för hela landskapet med lokala och regionala aktiviteter.
Studiefrämjandet är vår samarbetspartner.
 

Aktiviteter

 

Kommande aktiviteter

 

11/11 VOF:s Höstmöte

I år blir det fjärde året vi arrangerar ett höstmöte i november, där syftet är att knyta kontakt mellan olika lokalklubbar och verksamheter i Västmanland samt lyssna på föreläsningar och få en chans att diskutera viktiga frågor. Program och inbjudan till detta möte kommer att skickas ut via vår medlemstidning Fåglar i Västmanland, på hemsidan och ...

Läs mer
 

18/11 Exkursion till Lavskrikornas Kittan

En av våra absolut populäraste exkursioner som år efter år lockat Många deltagare. Vid Kittan i Gästrikland finns en av Sveriges sydligaste populationer av lavskrika och genom ett lokalt projekt har här skapats en matning intill en skogsväg vilket gör platsen lättillgänglig. Vi startar i Västerås och åker via Sala, Avesta vidare upp mot Gästrik...

Läs mer