Nyheter från VOF
 
2000-09-01

Referat från möte nr 1

Referat från möte nr 1 SOF tillsatte under 2000 en särskild kommitté för att handlägga taxonomiska frågor (Taxonomikommittén, Tk), vilka tidigare hanterats av SOF:s Raritetskommitté. Kommitténs medlemmar utsågs till Per Alström, Björn Anderson (sekreterare), Staffan Bensch, Lars Larsson, Urban Olsson samt Lars Svensson. Den 21–22 april 2001 höll T...

Läs mer
2017-12-13

Nya strandängar skapas i Asköviken

Torbjörn Hegedüs som sitter med i Askövikens skötselråd berättade på Höstmötet om rivningen av invallning mellan Lövsta och Rudö i Asköviken. Arbetet är igång och Stockholms stads projektledning har gett entreprenören till den första mars 2018 för färdigställande. Projektets ambition är att besökare till viken endast under kortare perioder kommer...

Läs mer
2017-12-05

Uggleveckan

Läs mer
2017-12-05

Mycket och intressant på Höstmötet

VOF:s Höstmöte hölls i år i Västerås där deltagarna hade nöjet att lyssna till ett antal intressanta föredrag. Torbjörn Hegedüs, som sitter med i skötselrådet för Asköviken berättade om några av de utsatta arterna viken samt vad som händer när vallen är borta och det blir stora strandängar. Från lokalklubben i Arboga fick vi höra att de är aktiva ...

Läs mer
2017-11-23

Nytt nummer ute av Fåglar i Västmanland

Alla medlemmar ska ha fått nr 4 av Fåglar i Västmanland i sin brevlåda denna vecka. I detta nummer kan du bland annat läsa om tajgasångaren som gäckade ett gäng skådare ute på Ängsö, VOF:s resa till Öland i oktober, vandring i Kaljoxadalen och så en delrapport från fågelinventeringarna på brandområdet tre år efter branden. Om du skulle vilja ha d...

Läs mer
2017-12-05
Uggleveckan
2017-12-05
Mycket och intressant på Höstmötet
2017-11-23
Nytt nummer ute av Fåglar i Västmanland
2017-11-15
VÄLKOMMEN TILL HÖSTMÖTET
2017-11-02
Observerat i Oktober
2017-10-22
Fågeltipset från kulturnatten

Nyheter från riksföreningen (SOF)

2018-04-20  Hur går det för Sveriges Fåglar?
2018-04-16  Lotta Berg ny ordförande i BirdLife Sverige
2018-04-12  Astrids resor och äventyr
2018-03-27  Älska ängshöken vaksamt!
2018-03-16  Remissvar om skogens sociala värden

Aktiviteter

 

Kommande aktiviteter

 

5/5 Fågeltornskampen

BirdLife Sveriges årliga evenemang, där olika fågeltorn runt om i landet tävlar mot varandra om att se flest arter från ett och samma torn under en och samma dag. Tävlingen är också en landskamp, där torn och utsiktsplatser från Finland, Sverige och Danmark deltar. För Västmanlands del brukar Hedströmsdalens OF, Naturskyddsföreningen Hallstahammar...

Läs mer
 

6/5 Fågelskådningens dag

Första helgen i maj genomförs fågelskådningens dag, med aktiviteter på flera fågellokaler runt om i landet. Våra lokalföreningar brukar ha olika evenemang för allmänheten på sina favoritställen. Mer information om detta kommer att komma på hemsidan och på Facebook när det närmar sig maj. VOF kommer att ha ett samarrangemang med Naturskolan i Asköv...

Läs mer

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com