Annikas tjejgruppGruppen träffas som en studiecirkel  ca10 ggr på våren-försommaren och anmälan sker till Annika Lorin, 070-375 78 18 som är ledare för gruppen.
Deltagarna i gruppen skiftar i ålder och kunskapsnivå och vi hjäps åt inom gruppen med att lära oss mer kring läten och artbestämning. Vi använder egna fågelböcker och skådar mest i Närkes fågelmarker. Gruppen brukar vara ca 15-19 deltagare och vi fyller på med nya deltagare varje år i mån av plats.