Vårens program 2018

  
Närkes Ornitologiska Förenings studiecirkel
för tjejer - artbestämning av 
fåglar i Närke.

 
_________________________________________________________________________________________________

Datum för våra träffar se nedan:

 

3 april, tisdag - Tysslingen 

Samling vid Ruinen vid Norra Tysslingen. Förhoppningsvis är

svanrasten på topp eftersom våren är så sen. 

 

12 april, torsdag - Oset 

Samling vid reningsverkets parkering.
 

19 april torsdag - Kvismaren.

Samling vid Lötenplattformen.

 

8 maj tisdag - Rynningeviken/Rävgången 

Samling vid raststugan (glashuset) vid Rävgången

 

19 maj, lördag - Kvismaren 

Samling vid p-platsen Öby kulle

 

24 maj, torsdag - ? Vi bestämmer gemensamt var vi vill skåda
 

OBS! Ändrat datum
2 juni, lördag - ? Vi bestämmer gemensamt var vi vill skåda