I helgen åkte ungdomsgruppen inom Närkes Ornitologiska Förening till Hornborgarsjön och fick många fina observationer.

Kungsörn, mindre sångsvan och många tranor när ungdomsgruppen åkte till Hornborgarsjön

Ungdomsgruppen begav sig till Hornborgasjön lördagen den 13 april. Det var Oscar, Karin, Filippa och Anastasia som tillsammans med Ronnie Lindkvist samt Filippas mamma Christina och Karins pappa Anders åkte från Örebro 06.00. Vädret var ju inte direkt strålande. Snöblandat regn, dimma och allmänt gråväder. På vissa vägsträckor var sikten inte mer än drygt 100 meter. Men som genom ett trollslag lättade dimman när vi närmade oss Hornborgasjön. Vi kom till trandansen 8.30. Då var det nästan klar sikt.
Vi hade pratat i bilen om hur kul det vore om vi kunde få se en mindre sångsvan när vi kom dit. Det var faktiskt nästan det första vi såg. Framför oss fanns det cirka 10 000 tranor och 3 500 sångsvanar. En imponerande syn. Och precis framför oss simmade både sångsvanar och en mindre sångsvan. Skillnaden mellan vanlig sångsvan och den mindre blev mycket tydlig. Skillnaderna i fråga om näbb, halslängd och formen på huvudet syntes klart.
Efter en stund åkte vi vidare till det s.k. Utloppet, stället där Hornborgasjön rinner ut i en å som heter Flian. Det brukar vara ett bra ställe att skåda eftersom det ofta är öppet vatten. Där såg vi både salskrake och gråhakedopping, över 1 000 sothöns och cirka 440 knölsvanar. Däremot såg vi ingen svarthalsad dopping som hade observerats där dagen innan.
Härefter åkte vi iväg norrut igen och tog vägen förbi sjön Östen, en fågelsjö som ligger mellan Skövde och Mariestad. Vi kom dit vid 13.00-tiden och vi var helt själva där. Väl parkerade på en liten plattform för att äta lunch ropar Ronnie till:
- En kungsörn!
Och det var det. Örnen satte sig i ett högt träd och vi kunde allihopa titta länge på den. De vita fläckarna på vingundersidorna och de ljusa fälten på huvudet framträdde väldigt tydligt. Sparvhök, ormvråk och fiskgjuse var andra rovfåglar vi såg.
Det var en givande dag. Vi såg totalt 48 arter.  Vi åkte hemåt mycket trötta men väldigt nöjda.
 
Ungdomsgruppen