17 november 2012

Ungdomsgruppen lärde sig massor av att vara inomhus

Skåda fågel gör man ju bäst utomhus.

Men lördagen den 17 november genomförde ungdomsgruppen en inomhusaktivitet i syfte att lära sig lite mer om grunderna.
Filippa, Karin och Martin fick under ledning av Ronnie Lindqvist en guidning av rapporteringssystemet Svalan.

Under cirka en timma visade Ronnie Lindqvist hur systemet är upplagt och hur man kan använda det för att söka efter arter och observationer vid olika lokaler.
Vi gjorde själva några egna sökningar. Det gav mersmak och vi kommer definitivt att använda det i fortsättningen, även om vi inte själva ska börja inrapportera egna observationer än på ett tag.
I samband med fikat gick vi igenom ett antal fåglar som vi kan förvänta oss att se vid aktiviteten "Fåglar inpå knuten" som vi kommer att genomföra lite senare i vinter.
Ronnie hade kopierat upp bilder på 13 fåglar, både hökar, hackspettar, sparvar och finkar.
Vi detaljstuderade bilderna och började diskutera skillnaderna och likheterna mellan äldre och yngre sparvhökar och duvhökar.
Vi lärde oss skillnaderna mellan större och mindre hackspett. Ronnie påpekade också hur talltitans vita vingband och "tjurnacke" kunde hjälpa en att skilja den från entitan.
Bergfink, bofink och grönfink tittade vi ingående på.
Vi gick också igenom grönsiska, hämpling och lärde oss skillnaderna mellan gråsiska och snösiska och att gulsparvens bruna övergump är ett viktigt kännetecken.
Genomgången var väldigt bra och gav oss många tips om hur man enklare skiljer de olika arterna åt.
Vi bestämde två saker:
För det första att vi löpande arrangerar inomhusaktiviteter av det här slaget för att bättre lära oss olika fågelgrupper och enskilda arter, som komplement till våra olika exkursioner.
Vi bestämde också att vi bokar in en resa till Hornborgasjön i vår, antingen 13 eller 14 april. Då är antalet tranor som störst!
Nästa inbokade programpunkt för ungdomsgruppen är "Fåglar inpå knuten" som äger rum 26 januari vid Erik Rosenbergsstugan i Oset.
 

Vid pennan/Anders