Elvaårige Hugo med på sin första exkursion

På exkursionen lördagen den 7 september utökades ungdomsgruppen med Hugo, 11 år. Hugo har skådat lite på egen hand och ville pröva på hur det var att vara med i en större grupp. Den här exkursionen genomfördes tillsammans med Närkes Ornitologiska förening och cirka 15 personer var med, men bara Karin och Hugo var med från Ungdomsgruppen.
Vi träffades vid fågeltornet vid Boglundsängen i Örebro och började gå stigen vid den södra delen av området. Det var ganska varmt och i buskagen var det fullt av småfåglar. Vi såg många bofinkar samt en och annan bergfink.
Vi hade tänkt att vi skulle kolla in vadare, men det visade sig att det  inte fanns så många vadararter i området den här dagen. Vi såg tofsvipa, enkelbeckasiner och brushanar och några kärrsnäppor. Dessutom såg vi två större strandpipare.
Dagens roligaste observation var nog en smådopping, en av de minsta doppingarna och som kan vara ganska svår att se. Inte bara för att den är liten utan för att den ständigt är i rörelse och hela tiden dyker. Totalt såg vi ungefär 25 fågelarter, förutom en massa får och några snygga kossor.