Vadarspaning i Oset - men en berguv överraskade

   Oscar Axelsson.
Filippa, Oskar och Karin i Ungdomsgruppen medverkade tillsammans med 10 vuxna på Vadarspaningen i Oset den 31 augusti. Kent Halttunen ledde exkursionen. Vi startade vid parkeringsplatsen vid vattenreningsverket i Örebro och gick ut mot Oset. 
 
Vi såg flera arter vadare, först och främst givetvis tofsvipor. Det var de vanligaste. Men vi såg också ett stort antal enkelbeckasiner och brushanar. Däremot såg vi enbart en drillsnäppa, en gluttsnäppa och en småsnäppa (vilket var ett nytt kryss för Karin).  Endast några få kärrsnäppor sprang omkring i pölarna och letade föda.  Vi stod länge och tittade på några vadare med röda ben. Det är ju bara två vadare som har röda ben, antingen rödbena eller svartbena. Med tanke på näbbens utseende kom vi alla fram till att det var unga svartsnäppor vi hade framför oss. På alldeles för långt håll såg vi en vadare som antagligen var en grönbena, men som sagt ? 
Vid sidan av alla vadare lyckades vi dessutom få syn på blåhake. Den flög snabbt upp och ner i vassen men satt tillräckligt stilla några sekunder i taget så att vi kunde få in den i våra kikare. Det blev ett nytt kryss för oss alla. Gulärlor, buskskvättor, ladusvalor var några av de andra arterna vi såg.
Karin Bro Nygårds
Och så var det det här med berguven. Det hade ju rapporterats om berguv vid Oset ett antal dagar och väl framme vid Erik Rosenbergsstugan kunde Rolf konstatera att kråkorna förde ett himla liv i skogsdungen bakom stugan. När vi andra började fika sprang Oskar in i skogen och lyckades se berguven flyga bort över ängarna österut. Oskar blev rätt nöjd!
 
Dessutom såg vi fyra andra rovfåglar. Ormvråken seglade högt över ängarna medan en brun kärrhök svepte fram över vassen. Vi såg också en sparvhök som jagades av småfåglar och en lärkfalk flyga bort.  
 
Filippa, Oskar och Karin