Martin Hyvärinen och Elias Gustavsson spanar på salskrakar vid Yxnäset.

Fikat höjdpunkten bland salskrakar, havsörnar och skäggmesar vid Yxnäset

Ungdomsgruppen inom Närkes Ornitologiska Förening deltog i lördagens exkursion till Yxnäset vid södra Hjälmaren.
Som vanligt blev det en lång promenad i lera och vatten, genom kohagar och tät granskog för att nå fram till observationsplatsen vid Yxnäset.
- Bästa upplevelsen är fikat vid lägerelden, säger Karin Bro-Nygårds som är en flitig deltagare i ungdomsgruppens exkursioner.
Salskrakar, havsörnar, skäggmesar och cirka 50 andra fågelarter blev skörden vid exkursionen.
Vid lägerelden: Karin Bro-Nygårds, Martin Hyvärinen med förälder, Elias Gustavsson med förälder och längst till höger skymtar dagens ledare Gunnar Nilsson.