Ungdomsgruppens program hösten 2017

Oscar Axelsson är ledare för Ungdomsgruppen. 
Kontakta Oscar om du undrar över något på mobil 073-0920070 eller oscar-axelsson@hotmail.com
 
Lördag den 16 september
Kom och var med på Sträckskådning vid Venastugan lördag den 16 september. Mycket intressant fågelskådning, hur sträcken drar förbi i kanten av Hjämaren. Det kan bli både meståg, gäss- och transträck. Eller kanske en skruv med rovfåglar. Oscar Axelsson är ledare för Ungdomsgruppen. 
Tid meddelas senare.
 
Söndag 24 september
Tillsammans med NOF skådar vi tranor i Kvismaren. 
 
Söndag 22 oktober
Hösten gör sig påmind med alla vackra färger så följ med på en exkursion ut till Hjälmarekanten. I samverkan med Östernärkes Naturvårdsförening blir det en höstexkursion till Yxnäset. Samling vid p-platsen i Bondvrak kl 09.00. Medtag stora matsäcken med både fika och korv att grilla!
Ungdomsgruppen deltar med Oscar Axelsson! Häng med du också! 
 
Lördag 18 november
Ett besök i Kilsbergen, till Garphyttans Nationalpark för att leta efter den tretåiga hackspetten och skjutfältet om det är öppet. Eventuellt ett besök i Flyhagen hos Benny Fredriksson.   
Mera info om klockslag och mötesplatser kommer här och på Facebooksidan.
Just Du är särskilt välkommen med ut i markerna! 
 
Kontakta Oscar Axelsson om du undrar över något på mobil 073-0920070 eller oscar-axelsson@hotmail.com
 
Programmet i sin helhet:
Lördag 16 september Sträckskådning på Venan
Söndag 24 september Tranor i Kvismaren ihop med NOF
Söndag 22 oktober Yxnäset med NOF
Lördag 18 november Garphyttans nationalpark / Villingsbergs skjutfält / ev. Flyhagen.