Berguv

Berguv Nord bildades 1977, bestående av länsvisa grupper från Gävleborg och norrut. Verksamheten har varit inriktad på inventering och avelsarbete där c:a 180? ungar har släppts i länet under åren. Antalet revir ökade fram till i slutet av 1990-talet för att sedan minska trots de utsättningar som görs. Anledningen till detta är okänd och situationen för berguven är idag instabil, men arbetet för att förbättra situationen fortsätter.

Länk till hemsidan