Aktuella hot

 
Exponeringen för metylkvicksilver, DDT och PCB  tycks ha minskat. Men havsörnen är i egenskap av toppredator alltid i skottlinjen för nya miljögifter. Ett akut hot utgörs av tågdöden. Bara vinter 2009-10 hittades minst 13 tågdödade örnar i Gävleborg. Örnarna lockas ner att äta av påkört vilt som Trafikverket undanlåtit att städa bort.