Avläsning av ringar

Foto: Martin Alexandersson
 
Avläsningar görs i tubkikare från observationsgömslen nära utfodringarna. Från 1980 fram till februari 2013 har gruppen gjort ca 19.000 ringnummer-avläsningar av 1.900 olika ringmärkta havsörnsindivider. Grovt räknat är hälften av de besökande örnarna märkta. Antalet observationsdagar från gömsle brukar hamna på mer än 100 per vintersäsong. Avläsningarna har datalagts och utgör ett spännande material för att studera maxåldrar, parrelationer och flyttningsmönster