Häckningsstudier

 
En primär arbetsuppgift  för gruppen är att följa upp de häckande örnarna i regionen. Det handlade 2012 om 46 revir där häckningar bara hittades i 32. Av dessa lyckades 24 (75%) som genomsnittligt fick normala 1,7 ungar per par. Gruppens ringmärkare Åke Englund ses på bilden ovan i färd med att förse en lagom stor unge med ringar på båda benen.