Programförklaring

Foto: Olle Thyrestam
 
Havsörnsgruppen är en arbetsgrupp inom Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening. Den består av en kärna av ett dussintal sedan lång tid engagerade medarbetare som var och en är ansvarig för ett geografiskt delområde med ett eller flera havsörnsrevir. Geografiskt täcker gruppen hela X-län (Gästrikland och Hälsingand) samt de delar av Uppland och Västmanland som ligger i Nedre Dalälvs-området och därutöver den anslutande kuststräckan inom Älvkarleby kommun i C-län.
 
 
 Örngruppen har som mål att:
  • känna till varje häckande havsörnspar i regionen
  • löpande dokumentera ev ringmärkningsstatus för individerna i paren
  • dokumentera häckningsutfall för varje revir och år
  • genomföra ringmärkning av alla producerade ungar
  • bedriva utfodring med giftfri föda längs kustbandet och vid Nedre Dalälven.