Vinterutfodring

Ung kungsörn ”snyltgäst” på havsörnsåtel. Foto Bosse Forsling
 
En annan grundläggande arbetsuppgift  för gruppen är att bedriva en fungerande stödutfodring vintertid. Råvaruanskaffning och transport av föda till utfodringen är viktiga och tidskrävande delar av arbetet. Utfodringen följer myndigheterna fastställda regelverk. Råvaror ordnas i form av slakteriavfall, fiskavfall samt trafikdödat (inkl tågdödat) vilt