Atlasinventeringen i Närke

Mellan 1974 och 1984 genomfördes en atlasinventering i hela Sverige, det gjorde de duktiga ornitologerna även i Närke. En Atlasinventeringen är ett annat ord för häckfågelinventering. Det har alltså inget att göra med hur många fåglar det finns utan bara vilka arter som häckar i landskapet. I Närke hette atlaschefen vid förra inventeringen  Ragnar Nilsson. Närke blev ett av de allra bäst inventerade landskapen i den nationella atlasinventeringen. Åren 2006-2014 är det dags att åter inventera landskapet på häckande fågelarter och se vad som har hänt med fågelfaunans utbredning under de gångna decennierna. Närke delas in i rutor som är 5x5 kilometer stora. Inventerarna går igenom vilka arter som finns i rutan och på så sätt får man fram vilkar arter som häckar inom rutan. Tanken är det ska bli en bra jämförelse med vad som hänt under åren, och det ska också resultera i en skrift om förändringarna av fågelfaunan i Närke. Du kan också hjälpa till på många olika sätt.
Atlasinventering i Närke