Resultatet av Atlasinventeringen 2004-2015

Här kommer resultatet av Atlasinveteringen att redovisas art för art. Så fort man gått igenom en art och fått ihop en grundtext, med vidhängande fakta kommer det att redovisas under denna flik. Se det som en grund som alla kan och har möjlighet att läsa, kritiskt granska, rätta och komplettera. På det sättet kan det här bli ett levande dokument som när det är färdiggranskat kan gå i tryck och utgöra det slutgiltiga dokumentet över Atlasinventeringen i Närke.
Atlasinventering i Närke