Rörhöna - Gallinula chloropus

I Sverige förekommer den talrikast från Skåne till Uppland och vidare i mindre antal till Dalarna och norrut utmed Östersjökusten. Den var sällsynt ända in på 1880-talet, men är numera talrikare. Flertalet flyttar söderut på vintern.
Rörhönan är utseendemässigt distinkt med genomgående mörk fjäderdräkt förutom breda vita sidor på undre stjärttäckarna, vita streck längs kroppssidorna, gulgröna ben, röd näbb och näbbsköld, och gul näbbspets. Näbbskölden når långt upp. Tårna är långa och kantade med en smal hudsöm. Rörhönan är 31-33 cm lång och har ett vingspann på 49-53 cm. Juvenilerna är gråbrun med vit haka. Den har en rad olika gurglande läten och utstöter ett högt skrikande läte när den känner sig hotad. Rörhönan har ett typiskt knyckigt rörelsemönster och håller ofta stjärten ganska högt när den går. Den amerikanska populationen (galatea-gruppen) skiljer sig mycket lite från gamla världens rörhöna till utseendet men har ett annat läte.
Rörhönan lever vid vassrika stränder av sjöar, åar, dammar och i våtmarker. Den lever av en mängd olika växtmaterial och mindre vattenlevande djur. De födosöker i närheten av vatten eller i vattnet, ibland tippar den kroppen framåt och snappar, eller betar efter växtmaterial under vattnet. Den håller sig ofta dold men kan på vissa platser uppträda ganska orädd. Den är revirhävdande.
Rörhönan bygger ett korgformat bo som den placerar direkt på marken i tät vegetation. Den första kullen, som läggs på vårkanten består vanligtvis av 8 ägg men kan variera från 6-10 stycken. När den lägger en andra kull består den ofta av 5-8, eller färre, ägg. Äggen är grågula med mörkare mindre fläckar. Samma bo kan återanvändas av olika honor. Båda föräldrarna ruvar äggen i cirka tre veckor och tar sedan hand om ungarna. Ungarna blir flygga efter 40–50 dagar, blir vanligtvis självständig några veckor senare och kan lägga sin egen första kull redan året därpå. När ungarna känner sig hotade kan de klättra upp på sina föräldrar och föräldrarna kan då sällsynt flyga iväg kortare sträckor med ungarna.

Trender för rörhöna

Nationell trend 30 år: Minskning

Nationell trend 10 år: Stabil
Trend i Närke 30 år: Minskning
Trend i Närke 10 är: Stabil
Antal par i Sverige: 3 100
Antal par i Närke: 330

Fakta om rörhönan

Stor som en duva, ganska långstjärtad, liknar närmast sothöna och trivs på våtmarker. Näbben rödgul. De yttersta undre stjärttäckarna vita och de mittersta svarta. Längd 27-31 centimeter, vingbredd 50-55 centimeter, vikt 190-490 gram. Hanen större.
Atlasinventering i Närke