Bokade rutor i Närke, januari 2014

Här ser du hur det ser ut med bokade rutor i Atlasinventeringen i Närke. De brandgula rutorna är bokade rutor, de gula är obokade rutor. Är du intresserad av att ta ansvar för en ruta? Hör av dig till de ansvariga för Atlasinventeringen: Ronnie Lindqvist eller Michael Andersson.
Atlasinventering i Närke