Bra och användbar blankett för Atlasinventerarna i Närke 

Det här är ett bra inventeringsprotokoll som är bra att ha med sig ute i fält när man inventerar sin Atlasruta. Den här blanketten kan du använda som känner dig osäker på att rapportera via Svalan. Inventeringsprotokollet är ett bra sätt kan du hålla kolla på dina arter. Klicka här så kan får du fram blanketten i sin helhet.
Atlasinventering i Närke