Hög tid att leta efter korsnäbbar, tamduvor och korpar

FAMILJEN KORSNÄBBAR – Korsnäbbarna är nyckfulla arter vars häckning styrs av tillgången på gran- och tallfrön. De är därför kapabla till att häcka året runt. Den huvudsakliga häckningssäsongen startar emellertid nu i februari, och det är läge att ge er ut i barrskogarna och leta upp sjungande hannar (kriterium 3 spel/sång och 5 permanent revir), samt par i lämplig häckbiotop (kriterium 4).
Efter invasionsflyttningen i höstas är det i nuläget relativt tomt på mindre korsnäbb i skogarna. Läget kan emellertid förändras snabbt och variera mellan olika lokaler, så håll utkik. Det verkar finnas något fler större korsnäbbar, så lägg fokus på skogar med tallinslag.
TAMDUVA – Tamduvan är den kanske enklaste arten att atlasinventera i februari. Det behövs en enda mild dag i februari för att parning (kriterium 6) och bobygge (kriterium 10) ska sätta igång bland bebyggelse. 
KORP – Oavsett hur sträng eller mild vintern är, verkar korparna gå efter en strikt kalender när de häckar. Senare delen av februari startar spelet (kriterium 3 och 5) och parning (kriterium 6) på allvar. Bobygget (kriterium 10) väntar de oftast med till mars, men milda vintrar kan det så smått starta redan i slutet av februari. Det spektakulära flyktspelet mellan de två makarna är det lättaste att hålla utkik efter just nu. 
Atlasinventering i Närke