Titta lika mycket framåt som bakåt

Vi har nått en period som är lika spännande och härlig som – faktiskt – lite besvärlig!
Vad ska man prioritera? Vad kan man släppa? Vad får man inte missa? Och framför allt – hur ska man hinna med allt? De arter som startade häckningen tidigast börjar få ut sina ungar, samtidigt som tropikarterna väller in över landskapet och sjunger som bäst. Mellan dessa grupper har vi sedan alla som hunnit halvvägs – de som bygger bo, ruvar eller matar boungar.

Här kommer några allmänna råd: 
Sprid besöken i markerna till mer än ett tillfälle, och täck så många miljöer som möjligt varje gång.
Våga bära stövlar och traska i fuktigare miljöer. Där återfinns många spännande arter som vi lätt missar. 
Gå tillbaka i dina anteckningar från tidiga våren – vilka arter har du fortfarande låga kriterier på men kan höja till säker häckning nu? Arterna i grupp 1 nedan är perfekta exempel.
När du nått säker häckning på en art – släpp den helt och fokusera istället på dem med låga kriterier.
 
Det är svårt att ge specifika artråd i en period då i stort sett alla fåglar är ”i hetluften”, så jag delar upp dem i grupper beroende på hur långt merparten av individerna förväntats ha nått. 
Notera att vissa arter kan vara representativa i mer än en grupp. Ett exempel är skogshönsen.
 
Runt 80 procent av fåglarna som vi observerar hör vi bara. Så spetsa öronen ordentligt och fånga upp den enorma ljudmatta som naturen bjuder på under maj – och passa på att njuta! 
Glöm samtidigt inte att ta ständig hänsyn i din jakt på häckningskriterium. Naturen är först och främst fåglarnas hem, vi är bara besökare!
 
GRUPP 1: TYPISKA ARTER MED BOUNGAR/PULLI/FLYGGA UNGAR (KRITERIUM 13-20)
Grågås, kanadagås, havsörn, kungsörn, tamduva, ringduva, samtliga ugglor, koltrast, björktrast, tofsmes, trädkrypare, grönfink, korp, mindre- och större korsnäbb.
 
GRUPP 2: TYPISKA FÅGLAR SOM NÅTT BOBYGGE, ÄGGLÄGGNINGS- ELLER RUVNINGSSTADIET: (KRITERIUM 10-20)
Knölsvan, sångsvan, skratt- och fiskmås, skogsduva, morkulla, enkelbeckasin, tofsvipa, ljungpipare, storspov, hackspettar, sädesärla, stenskvätta, dubbeltrast, rödvingetrast, pungmes, stjärtmes, mesar, nötväcka, gulsparv.
 
GRUPP 3: TYPISKA FÅGLAR I SPEL-/SÅNG-/REVIRSTADIET: (KRITERIUM 2-9)
Storlom, tjäder, orre, järpe, grönbena, mindre strandpipare, gök, göktyta, piplärkor, buskskvätta, sångare, rödstjärt, svartvit flugsnappare. 

Lycka till i jakten på häckande fåglar i landskapet!
Ola Erlandsson
 
Atlasinventering i Närke