Mars

Håll koll på änder, rovfåglar, ugglor, duvor och skogsmesarna

Rekordmilda mars har fört med sig flyttfågelsträck som man normalt upplever först i början av april. Följaktligen tidigareläggs den inledande häckningsaktiviteten för flera arter. Viktigt att tänka på är att anpassa atlasinventerandet efter rådande väderlek. Milda, vårlika dagar med massor av spel, sång, revirstrider och parningslekar, följs av fullständigt tvärstopp bistrare dagar. Finner du inte det du letar efter så invänta bättre eller varmare väder och ge dig ut på nytt.
Tänk på att kortflyttare under flyttningen ofta truddeluttar även på rastplatserna, så var försiktig med kriterium på dessa under mars. Hör du dem vid upprepade tillfällen på samma plats är det alltid okej!
Gräsand, knipa och storskrake
Dessa tre andfåglar är kända för att inleda häckningen tidigt. Hos knipan och storskraken ser man paren ligga intill lämpliga boplatser vid åar och sjöar redan i slutet av mars (kriterium 4 par i lämpl.häckbiotop). Har man tur fångar man upp honan när hon är på inspektionsbesök i bohålet (kriterium 7, bobesök?). Gräsänderna bildar par redan under hösten, och kan förlägga sina bon i stort sett var som helst. Redan i mars börjar de para sig (kriterium 6). Äggläggning av nämnda tre arter påbörjas ibland i slutet av mars, men oftare under första halvan av april. 
Havsörn och ormvråk
Havsörnarna påbörjar häckningen tidigt och ses under senvintern i markeringsflykt över reviret (kriterium 5, permanent revir). Äggläggningen startar dessutom nu i mars. Skulle du finna ett bo med ruvande havsörn (kriterium 18), så avlägsna dig från området fortast möjligt och sprid inte till någon vart boet ligger. Detta är mycket viktigt! Ormvråkarna återkommer till sina revir under senare delen av mars, och ses milda dagar glida runt över den tilltänkta boplatsen (kriterium 5 permanent revir). Arten gillar en mix av skog och öppet landskap när de häckar. Åkerdungar eller skogskanter är alltså heta tips.
Ugglor
Mars är den stora ugglemånaden med chans att höra de flesta av våra ugglor hoa. Ju lugnare väder desto bättre chanser. Glöm inte bort de ovanliga arterna lappuggla och slaguggla!
Närkes Ornitologiska Förening arrangerar flera ugglelyssningar under mars. Du ser alla ugglearrangemang under fliken Aktiviteter. Medverka gärna på någon av dessa. Ju fler spetsade öron, desto bättre!
Ringduva
Ge ringduvan ett par riktigt milda dagar första halvan av mars, och direkt har man födosökande par i lämpliga biotoper (kriterium 4), hannens spelflykt med klatschande vingar (kriterium 5 permanent revir), och parningar (kriterium 6). Milda vårar kan man även hinna se bobygge (kriterium 10) och ruvande individer (kriterium 18) innan mars är över.
Tofsmes och trädkrypare
Av mesarna startar tofsmesen sin häckning tidigast. Sista dekaden av mars inleds ofta bobygget i någon murken stubbe (kriterium 10). Arten häckar i alla slags barrskogar men har särskild förkärlek till tallen! Skillnaden mellan tofsmesens lockläte och sång, är att den lägger till ett högt ”si-si-si” mellan stroferna och upprepar sedan locklätet flera gånger (kriterium 3 spel/sång, eller kriterium 5 permanent revir).
Startar häckningen tidigt gör även trädkryparen, som i likhet med tofsmesen har förkärlek till äldre barrskogar, där bobygget bakom någon lös barkflaga påbörjas i slutet av mars (kriterium 10). Man finner även arten i parklandskap där den tvärtom föredrar äldre lövträd. 
Atlasinventering i Närke