Jämförelse fågelarter Atlas 1 och Atlas 2

Förra Atlasinventeringen genomförde 1974-1982. Generellt sett var inventerarna bättre då på att hitta fler arter med höga häckningskriterier. Här följer att antal utvalda arter där Atlasgruppen gjort jämförelser mellan Atlasinventeingen 1974-1982 (Atlas 1) med den nu pågående Atlasinventeringen (Atlas 2).
Atlasinventering i Närke