Här hittar du fåglars tigg- och lockläten

Duvhök, lockläte


Duvhöksungar som tigger efter mat. Hörs oftast i gryningen. Lätena kan härmas av nötskrika så bör följas upp så man får syn på fåglarna.  

Sparvhök, tiggläte


Sparvhöksungar som tigger efter mat. Påminner om hornuggle ungar men hörs förmodligen bara under dagarna när de vuxna har kommit igång och jaga.

Lärkfalk, lockläte


Lärkfalkens varningsläte som påminner om göktytans. Varnande förälder i närheten av bo/ungar. Påminner om göktyta, men som man hör på detta läte så sitter den inte stilla vilket kan vara ett tecken på att de inte är en göktyta de handlar om. Tempot på lätet varierar stort.

Sparvuggla, tiggläte


Sparvuggleungarnas pipiga tiggläte.

Hornuggla, tiggläte


Hornuggleungarnas tiggläte som hörs väl.

Kattuggla, tiggläte


Kattuggleungarnas tiggläte.

Större hackspett, varnande

Mindre hackspett, sång/spel


Mindre hackspett, varnande

Gråspett, varnande


Gråspett, sång och trummande


Gråspetten trummar oftare och mer frekvent jämfört med gröngölingen

Gröngöling, varnande


Gröngöling, sång och trummande

Tretåig hackspett, varnande

Spillkråka, tiggande ungar

Göktyta, sång


Göktyta, tiggläte


Göktyta, varnande

Nattskärra, varningsläte

Gök, ungar - tiggande

Vattenrall, ungar

Atlasinventering i Närke