Så här sköter du din ruta i Svalan

 1. Logga in på Svalan
 2. Gå in på Karta med Atlasrutor
 3. Klicka på din ruta. Låt sidan ladda färdigt - det kan ta en stund.

Administration

På den sida du är på nu sköter du all administration. Följande kan du göra.
 • A. Uppdatera högsta kriterium per art
  1. När du startar administrationssidan så får du upp en lista med alla fynd från din ruta som finns på Svalan från och med 2004 (du ser att texten "Från svalan" i de sex grå fälten är svart)
  2. Listan omfattar tre fält - Art, Valt kriterium samt Högsta aktivitet. Under "högsta aktivitet" finns det högsta häckningskriterium som noterats i din ruta. Alla obsar med häckningskriterier som kommer in på Svalan ingår i denna lista, alltså inte bara dina egna. Under "Valt kriterie" ser du det kriterie som för närvarande är valt som gällande för atlasinventeringen - om något är valt vill säga. Du kan som rutansvarig välja vilket kriterium som du vill ha in i din inventering. Detta gör du genom att klicka på länken för en art under "Högsta aktivitet". Du får då fram en lista över de obsar som finns för den aktuella arten, och kan där, genom att klicka i cirkeln framför obsen, välja den som skall in i din inventering. Du behöver inte spara. Du måste även plocka in dina egna obsar på detta sätt. Var noga med rimligheten i andras obsar: Ligger obsen i rätt ruta? Är obsen trovärdig? Är datumet rimligt? Är kriteriet rimligt? Var hård i din bedömning - du måste lita på observationen innan du accepterar den
 • B. Hålla koll på sin ruta 1. Under "Artöversikt" kan du ta fram en lista på de arter som du har valt kriterium för. Genom att klicka på arten får du fram vilken obs som ligger till grund för det kriterium du har valt. Här kan du hålla koll på aktuellt läge i din ruta.
 • C. Jämföra med grannarna Du kan under fliken "Arter som saknas" se vilka arter som du inte har med i din ruta men som finns i angränsande rutor. Ett bra sätt att hålla sig informerad.
 • D. Vem rapporterar från min ruta Under rapportörer kan du se vilka som rapporterat från din ruta.
 • E. Sekretess Vissa arter är undantagna i inventeringen av sekretesskäl. Du kan hitta dessa under "Arter som ej visas". Dessa får du rapportera på annat sätt när du slutredovisar din ruta
 • F. Inventeringsprotokoll Strax över fliken "Arter som saknas" finns en länk till "Inventeringsprotokoll". Klicka på denna, så dyker ett protokoll upp i ett nytt fönster. I detta finns alla dina administrerade obsar automatiskt ifyllda. Skriv ut protokollet och använd det i fält. Ett bra sätt att ha koll på sin ruta i fält.

När är då en ruta färdiginventerad?

En vanlig fråga och svaret är inte helt givet. Rutan bör vara väl täckt (alla miljöer besökta) och samtliga rimliga arter bör vara med. Andelen säkra häckare (kriterie 11-20) bör uppgå till minst 50 % innan du känner dig helt nöjd. Om du blott saknar en eller få arter vill vi ändå att du "slutredovisar" rutan och kompletterar resten senare. Anledningen är att vi vill ha ungefärlig och fortlöpande kontroll av var i processen vi befinner oss.


Kompletteringar

Det finns goda möjligheter att komplettera rutorna. Bäst är att lägga in kompletteringsobsarna på Svalan (på rätt lokal!). Dessa kompletteringar hittar projektansvarige, som man naturligtvis också kan kontakta via telefon eller mail för ändamålet.


Slutligen

Detta är inte svårt! Kan vi kan du. Det tar alltid tid i början men efterhand kommer du att finna systemet allt smidigare. För vissa kan det dock uppstå problem och då gäller det datakapacitet eller Internetanslutning. Bäst och snabbast går det om användaren är ansluten till bredband. Med modem eller svaga datorer/program kan det ta tid eller upplevas som jobbigt.
Atlasinventering i Närke