3 december 2016

Vi behöver fler bilder till Närkes Fågelatlas

Nu behöver vi foton/bilder på de fåglar som häckar i Närke. 
Bilderna behövs för att illustrera boken Närkes Fågelatlas, som blir ett viktigt dokument om hur utvecklingen har varit för fåglarna i Närke under de 30 senaste åren.
- Vi har redan en hel del bilder, men behöver hjälp med att få fram fler, säger Ronnie Lindqvist som är projektledare för Närkes Fågelatlas.
 
Arbetet med boken Närkes Fågelatlas är nu i full gång. Texter om de 200 olika arterna skrivs, kartmaterial produceras och historiska dokument plockas fram.
Boken kommer att bli ett viktigt dokument om hur det står till för Närkes fåglar under de senaste 30 åren.

Under åren 2006-2015 inventerades 200 Atlasrutor (5x5 kilometer) av duktiga inventerare i Närke. Då letade man på alla arter som häckar i landskapet. Motsvarande inventering genomfördes mellan åren 1974 och 1984. Underlaget i dessa båda inventeringar bildar ett viktigt underlag för att se utvecklingen i häckfågelbeståndet.
 
Nu behöver vi din hjälp med att få fram fotografier på häckande arter i Närke. Vi har redan ett antal bilder men behöver fler. Titta på listan och se vad du kan bidra med. Bilderna skall vara tagna i Närke under häckningstid 2004-2016 och helst anknyta till ett häckningsbeteende, till exmpel sång/spel, bobygge eller matning av ungar. Ju högre häckningskriterium, desto bättre. (Häckningskriterierna finns under fliken Atlasinventering på NOFs hemsida.) 
 
Vill du vara med och illustrera atlaspublikationen? Skicka i så fall dina bilder till vår bildredaktör, Billy Lindblom, billy_90lindblom@hotmail.com. Vi har inte möjlighet att betala för de bilder som vi använder, och vi kan naturligtvis inte garantera att just dina bilder kommer till användning. Självklart kommer fotografens namn att anges i anslutning till varje bild.
Tag chansen att få dina bilder publicerade i ett verk av bestående värde och samtidigt hjälpa till att få fram en högklassig publikation!
- Jag tycker arbetet har tagit bra fart och jag hoppas att vi ska kunna avsluta det under nästa år, säger projektledaren Ronnie Lindqvist. 
Atlasinventering i Närke