4 september 2012

Bra år för Atlasinventeringen i Närke

   Atlasgeneral Ronnie Lindqvist.

Årets Atlasinventering i Närke har tagit ett rejält kliv framåt.
Många atlasrutor har blivit bättre inventerade med fler arter noterade och många fler rutor har blivit bokade.
- Jag är också glad att många fler fågelskådare hjälper till att rapporterar in arter med häckningskriterier. Det underlättar jobbet, säger Atlasgeneralen Ronnie Lindqvist.

Vid en hastig blick på Närkekartan över Atlasinventeringen kan man notera att fler och fler rutor blivit mörkare i färgen: mörkblå, lila eller svarta.
Det innebär att det finns minst 60 olika arter eller fler med häckningskriterier i varje ruta. De svarta rutorna har 80 arter eller fler med häckningskriterier.
- Vi är nöjda med att inventeringen har tagit fart på ett bra sätt. Många inventerare har gjort ett jättebra jobb i sina rutor, berättar Atlasgeneralen Ronnie Lindqvist.
Vid sidan av inventerarna har också många andra fågelskådare som är ute i landskapet rapporterat fågelarter med häckningskritereier.
- Jag hoppas vårt idoga arbete med att få ut information om detta har haft sin betydelse. Sedan är det bra att fler och fler blir vana med att skriva in häckningskriterier i rapportsystemet Svalan, förklarar Ronnie.
Atlasinventeringen i Närke kommer att pågå till och med 2014. Då har inventeringen pågått i tio år, lika lång tid som förra gången för 30 år sedan.
Redan nu är planeringen för nästa års aktiviteter igång vad gäller Atlasinventeringen. Det kommer bli en eller flera kurser för inventerarna om hur man använder rapportsystemet Svalan. Atlasracet kommer att genomföras även nästa år, och det blir en hel del andra evenemang också.
- Nästa års stora mål blir att höja kvalitén på inventeringen, det vill säga få fler arter med säkra häckningskriterier i rutorna. Det var bättre förra gången för 30 år sedan, säger Ronnie.
- Sedan ska vi försöka bli lite mer målinriktade med inventeringarna. Till exempel saknas häckningskriterier för en så vanlig fågel som skata i hälften av alla rutor. Så borde det inte vara, och det finns säkert fler vanliga arter som bara inte noterats.
En av de stora målen med Atlasinventeringen är att se om det blivit stora förändringar i fågelfaunan i Närke sedan förra inventeringen ägde rum.
- Vi ska sätta oss ner redan nu och titta på några arter för att göra jämförelser. Det ska bli intressant, säger Ronnie.
 

Text & foto:
Kent Halttunen


Ps. En mer analyserande artikel om Atlasinventeringen i Närke kommer i kommande nummer av Fåglar i Närke.
Är du också intresserad av att ta ansvar för en Atlasruta i Närke, hör av dig till Ronnie Lindqvist.
 

Atlasinventering i Närke