26 maj 2010

Femte säsongen

Ola Erlandsson har lämnat Närke och slutat som atlasgeneral. Vi tackar Ola för en engagerad insats i atlasinventeringen och tar nya tag.

Inventeringen lider av ett lågt intresse från fågelskådarna i Närke. Antalet färdiginventerade rutor är lågt i förhållande till att inventeringen från början avsågs pågå åren 2006-2010. Nu har NOFs styrelse beslutat att försöka förbättra resultatet genom ytterligare två års inventering. I dagsläget är 86 rutor bokade och 123 obokade. Om vi ska få ett bra resultat (= åtminstone 75 % av rutorna väl inventerade) på denna tid måste betydligt fler inventerare värvas och bidra till arbetet. Din hjälp behövs verkligen!

Du som redan inventerar – hjälp oss att värva nya entusiastiska fågelskådare till atlasinventeringen. Ingen metod är bättre att värva än den som går från vän till vän.

Du som inte börjat inventera än, men som kanske funderat och tänkt att ”kanske nästa år” – det året är nu! Vi behöver din hjälp! Det brådskar! För att atlasinventeringen ska ha hög kvalitet och vara jämförbar med den äldre inventeringen kan den inte pågå hur många år som helst. Möjligen kan den förlängas ytterligare några år, men målsättningen bör vara en så kort period som möjligt. En inventering över lång tid ger mindre tillförlitliga data, eftersom fågelfaunan förändras under arbetets gång.

Du som inte vill ta ansvar för en ruta – du kan bidra med dina observationer ändå. Alla rapporter med häckningskriterier angivna är värdefulla för atlasinventeringen. Kanske du har häckande ladusvalor vid sommarstugan? Rapportera dem med häckningskriterie! Se bara till så din observation hamnar i rätt atlasruta. Är du osäker på om du hamnar rätt när du rapporterar på en befintlig lokal i Svalan, så skapa då hellre en ny lokal så noggrant du kan, vid just din stuga eller badsjö. Det är tillåtet… och i det här fallet mycket önskvärt.

Du som tycker det är svårt med datorer, men vill inventera ändå – hör av dig. Vi kan ordna det också.

Arbetsgruppen för atlasinventeringen i Närke
 

Anders Kronhamn, Ronnie Lindqvist, Michael Andersson

Atlasinventering i Närke