7 mars 2006

Almanackan visar 7 mars. Man tittar ut och tror att det är 7 januari. Vilken vinter vi har haft!! Och inte verkar den vilja ge sig heller! Om ni hör något muller så är det inte åskan. Det är alla vårfåglar som står och stampar söder om Sverige och vill in i landet. För ungefär så kommer det att bli. Så fort vädret slår om till plusgrader och vindar från syd/sydväst, är flera arter här omgående.

Angående februari/mars häckande fågelart framför andra, korsnäbbarna, verkar de har ett väldigt dåligt år i år. De påverkas normalt varken av kyla eller snö utan häckar ändå. Men i år är de väldigt fåtaliga, dessa invasionsfåglar. Men kolla upp din ruta ändå om de finns där.

Ju längre vi kommer in i mars månad, desto säkrare kan vi vara på att de mesar, grönfinkar, gulsparvar, trädkrypare etc som sjunger verkligen är revirhävdande individer. Mars månad är också, oavsett vädertyp, ugglornas revirmånad. Ett hett tips är att kontrollera om en fågel sjunger på samma ställe olika dagar, det tyder ofta på revirhävd (undantaget om det är vid ett fågelbord...). Ger er ut någon dag samt någon kväll i mars och notera vad ni kan se och höra i er ruta. Trots den idoga kylan och snön påverkas fåglarna så mycket av det återkommande ljuset, att de sjunger ändå.

27 rutor är bokade inför säsong 2006. En bra början, men ju fler bokade rutor desto snabbare är vi klara. Man bör betänka att man inte behöver kunna ALLA fågelarter för att vara med, ta gärna hjälp av andra när du inventerar. Eftersom det inte rör sig om räkning av antalet individer gör det inget om man är många i samma ruta. Ju fler par ögon och öron som tittar och lyssnar, desto större chans att man hittar det man vill.

Glädjande för inventeringen är att Länsstyrelsen i Örebro givit tummen upp och gärna hjälper till med vad de kan. Ett möte med dem väntar kommande vecka, där bland annat ekonomisk hjälp, såsom reskostnader, är ett ämne på dagordningen. Det känns roligt och viktigt att Länsstyrelsen har ett finger med i spelet, inte minst för att de har erfarenhet på områden där det ännu brister för mig som ansvarig.

Slutligen, jag håller på att arbeta med en artlista som ska läggas ut under våren på hemsidan. Där kan man läsa och få råd om när, var och hur man lättast snappar upp häckningskriterier för de olika arterna.

Lycka till med er inventering!!
 

/Ola Erlandsson

Atlasinventering i Närke