2 juni 2012

Häng med på Atlasläger 9-10 juni

Vår målsätting är att inventera fåglar i några dåligt undersökta rutor i Närke.

Vi delar in oss i grupper och samåker.

Vi vill täcka in rutor i flera delar av länet, bland annat kring Vättern, Laxå, Åtorp, kring Hjälmaren och söder om Sottern ned mot Hjortkvarn.

Vad vi hinner beror på hur många vi blir.

Häng med du också, alla är välkomna.

Lördag 9 juni kl. 05.00 samlas vi på parkeringen till Willys på Tingslagsgatan 7 (nära korsningen Norrköpingsvägen/Hjälmarvägen. Där delar viin oss i olika inventeringsgrupper.

Matsäck medtages. Återsamling och utvärdering av dagen kl. 14.00 på samma plats.

Söndag 10 juni kl. 05.00 samlas vi på parkeringen till Statoil i Västhaga, intill E18/E20 för samma planering.

Återsamling och utvärdering av dagen kl. 14.00 på samma plats. Anmälan senast den 8 juni görs till:

Michael Andersson mbt: 073-05 23 675, e-post: primus(a)telia.com

Ronnie Lindqvist mbt: 070-262 14 17, e-post: lindqvist_ronnie(a)hotmail.com

Ola Erlandsson mbt: 070-314 43 40, e-post: woodlandguy(a)hotmail.com 

Atlasinventering i Närke