25 april 2014

Det går att hitta fåglar med höga häckningskriterier redan nu

Hej alla atlasinventerare!
 
Nu står våren i full fägring och många fågelarter är igång med häckningen. Det är hög tid att påbörja inventerandet om ni inte redan har börjat. Talgoxar, stjärtmesar, gröngölingar, spillkråkor och gärdsmygar är mitt i bobygget. Korpar, kråkor, starar och nötväckor, grågäss och tranor ruvar. Det är lätt att få höga kriterier för många arter. Genom att beta av dessa arter redan nu blir det mindre jobb längre fram i vår och sommar. 
 
En del av er rapporterar orrar och tjädrar utan häckningskriterier. 
Det är synd om ni glömmer det. Spelande orre och tjäder så här års kan ni sätta permanent revir på direkt. Detsamma gäller egentligen alla tjädertuppar oavsett om de spelar eller ej, eftersom de så här års inte befinner sig längre från sina lekplatser än högst 700 meter. 
 
Kan ni sprida till fågelskådare som konsekvent missar att använda häckningskriterierna i sin rapportering i Artportalen så får atlasinventeringen god hjälp av dessa rapporter. 
Kan fler inventerare värvas så är det välkommet, men framför allt är det allas era insatser som är avgörande för om det blir ett bra slutresultat eller ej. Endast tack vare allas samlade engagemang och många tidiga morgnar och vackra kvällar i fågelmarkerna kan vi hoppas på ett resultat som räcker till en bok om fågellivet i Närke idag och för 35 år sedan. Ni alla behövs. Varje inventeringstimme är värdefull. 
Varje fågelrapport med häckningskriterium är värdefull.
 
Vi i arbetsgruppen hoppas att många av er även kommer delta i årets aktiviteter inom atlasinventeringen. 
 
17 maj paddelinventering på Mellanfjärden i Hjälmaren. Föranmälan görs till Ronnie Lindqvist.
 
29 maj nattfågelrace i Sydnärke. Föranmälan görs till Billy Lindblom. 
Minst två personer per lag.
 
6 juni atlasrace i Sydnärke. Föranmälan görs till Michael Andersson. 
Minst två personer per lag. 
 
För att era rutor ska kunna anses vara väl inventerade måste ni räkna med att ha spenderat minst 40-45 timmars inventeringstid i varje ruta. 
Minst hälften av arterna i rutorna måste vara noterade med häckningskriterier 10-20. 
 
Lycka till och många trevliga fågelupplevelser, önskar arbetsgruppen
 
genom Michael Andersson
Atlasinventering i Närke