6 juli 2014

Det går fortfarande att hitta många arter med häckningskriterier

Hej alla tappra atlasinventerare!
 
Nu är juli månad här och som de flesta vet har mycket av fågelsången trappat ned. Väldigt många arter har nu fått ut sina ungar och ungarna börjar bli självständiga. Det märks på rapporterna i Artportalen att inventerings- och fågelskådningsaktiviteten sjunker när juli inträder, trots att det fortfarande är en bra atlasinventeringsmånad. I artkartorna för atlasinventeringen framträder det t ex genom att det är dåligt med rapporterade säkra häckningar för skogshöns och rovfåglar.
 
Det finns ju faktiskt en hel rad arter som är lämpliga att fånga in nu, till exempel stenskvätta, buskskvätta och törnskata har ungar och matar delvis ännu. Ännu går det att urskilja andhonor med stora ungar som nu har tappat allt dun. Det gäller att vara observant och noga studera flockar med vad som ser ut som honfärgade änder. Det är ofta ganska lätt att urskilja den vuxna honan med tydlig vingspegel bland hennes ungar där vingspegeln oftast inte syns än och där andra dräktkaraktärer och beteende gör att man kan sluta sig till att det är en hona med ungar. Det finns också änder som fortfarande har dunungar, t ex storskrake, och vad beträffar småskrake så inleder de häckningen så sent som vid midsommar !

Fortfarande sjunger nattskärror och det går få höga kriterier på ugglor genom att hitta tiggande uggleungar, så nattlyssnandet stilla nätter kan vara lönsamt, vilket bland annat Billy Lindblom visar i sina återkommande rapporter från nattliga turer. Nu i juli är det också läge att ge sig ut i skogarna för att hitta kullar av skogshönsen. Stefan Risberg visade så sent som i helgen att det går att finna järpkullar som följer föräldrar i skogarna. Ingvar Andersson har påpekat att det är nu man börjar kunna höra rovfågelungarna tigga i skogarna, så det är viktigt att alla inventerare besöker sina rutor även i juli. För egen del tycker jag att det ofta är eftermiddagar och tidiga kvällar man nu ser ormvråk och sparvhök flyga med föda åt ungar.

Det behöver alltså inte bara vara blodigt tidiga morgnar som ger god utdelning, vilket ju kan vara skönt så här i semestertider med långa sovmorgnar. Och har man mot alla odds inte fått in säker häckning på sädesärla och skata så går det ännu att se tiggande ungar.
 
Apropå Ingvar Andersson så avslutar han nu en två månader lång anställning som atlasinventerare. Han har inventerat i nio rutor i västra och sydvästra Närke och kommer med Albin Lundkvists hjälp att mata in sina obsar i Artportalen de närmaste veckorna. Tyvärr räckte inte pengarna till att låta honom fortsätta med att leta rovfågelbon även i juli, men han har hittat mycket annat, bland annat en storspovhäckning öster om Västra Laxsjön och ett par strömstarar med bo under en bro i Laxå kommun. Länsstyrelsen har agerat arbetsgivare och har därigenom sponsrat en del av kostnaderna för Ingvars anställning.
Huvuddelen av kostnaden har dock täckts av lönebidrag från Arbetsförmedlingen.
 
Jag vill påminna om ett mål som vi satte upp i våras, nämligen att alla inventerare skulle tillbringa 6 timmar i en obokad eller dåligt inventerad ruta som inte är ens egen. Har ni inte redan bidragit med er insats här så gör det! Er insats behövs, var och en av er, för att resultatet av atlasinventeringen ska blir bra.
 
Ha en skön fortsättning på sommaren!
 
Arbetsgruppen för atlasinventeringen genom
 
Michael Andersson
Atlasinventering i Närke