25 februari 2012

Sören Svensson, forskare:

Hoppas kvalitén i inventeringen ökar

Sören Svensson, forskare vid Lunds universitet, noterade att Närke var väldigt bra inventerat vid den förra Atlasinventeringen för 30 år sedan.

- Vi hade många arter noterade i Atlasrutorna och mer än hälften av arterna var säkra häckningar. Så är det inte än så länge i den pågående inventeringen, kan det bero på att inventerarna måste ut senare på säsongen? undrade Sören Svensson.

Vid inspirationsmöte för Atlasinventerarna i Närke som genomfördes den 25 februari var Sören Svensson en av gästerna. Sören, som är forskare vid Lunds universitet, var ansvarig för den förra Atlasinventeringen i Närke under åren 1974-1984.

- Då hade vi 180 rutor som var väldigt bra inventerade med i genomsnitt 92 arter per ruta. Och av de var 56 arter säkra häckningar vilket motsvarar 61 procent, berättade Sören Svensson.

Inför inspirationsmötet hade Sören Svensson tittat på inventeringen så här långt i Närke. Det är knappt 50 Atlasrutor som har 80 arter eller mer, och andelen säkra häckningar är låg generellt sätt.

- Kanske beror det på att många är ute i början av säsongen och får på så sätt ihop många möjliga arter i sin ruta. Men jag tror man måste fortsätta att besöka rutan i juni och juli, då är det ganska lätt att hitta föräldrar som har föda åt ungarna, eller ungar som tigger, och det är ju säkra häckningsindikatorer, förklarade Sören Svensson.

Enligt Sören Svensson behöver man lägga ner 40-45 timmar per Atlasruta för att få den hyggligt välinventerad.

- Det är mycket glädjande att inventeringen tagit fart under de senaste åren, nu hoppas jag ni kan satsa på att höja kvalitén så att Atlasinventeringen blir så bra att den går att jämföra den som genomfördes för 30 år sedan, avslutade Sören Svensson som numera har gått i pension men fortfarande är en hängiven fågelskådare och forskare.


Text & foto:
Kent Halttunen

Atlasinventering i Närke