1 janauri 2008

Inför tredje säsongen av Atlasinventeringen

 Årets slut närmar sig, och följdaktligen närmar sig ett nytt år med lika raska steg - 2008 ligger runt hörnet och med den också den tredje säsongen av atlasinventeringen i Närke.

En titt på Närkekartan visar att de norra och nordöstra delarna av landskapet nu börjar bli riktigt bra inventerade. Det har tagit oss två år att få den delen att se hyfsad ut, och nu vill jag lägga i en högre växel och lägga in ett nytt mål - det att i slutet av 2009, alltså två säsonger bort, få sydvästra och västra Närke att se lika hyfsat inventerad ut!

För att nå detta mål behöver jag er hjälp, och på följande sätt:

1) Ni som redan inventerar och har haft en ruta två säsonger, skulle jag vilja be lägga rutan åt sidan ett tag. Ni kommer att stå kvar som rutansvariga tills att inventeringen i landskapet är helt klar, och det finns därför gott om tid att finjustera rutan även i fortsättningen.

Det viktiga är att vi kommer vidare med inventeringen, och jag ställer nu frågan till samtliga inventerare - men kanske främst till er som snart/redan är färdiga med en ruta - om ni kan tänka er att boka in ytterligare en ruta någonstans i Närke. Var den än ligger, bidrar ni till att spinna hjulet vidare genom att deltaga även fortsättningsvis.

Även under 2008 kommer länsstyrelsen i Örebro att bidra med reseersättning á 18 kr/mil för dem som kan tänka sig att resa lite längre för att inventera. Några inventerare har redan anammat denna uppmaning under 2007, och det verkar som att allt har funkat kanon.

2) Du som ännu inte inventerar, men som är sugen på att hjälpa till att skapa en uppdatering om hur Närkes fåglar mår, hör av er till nedanstående mailadress så berättar jag mer om hur det är att inventera och vad som gäller. Ni kan också få gedigen information här på NOF:s hemsida i ämnet.

3) Kika på Närkekartan, och återkom gärna så snart som möjligt till mig med önskemål om ruta/rutor inför 2008.

Jag vill också be om hjälp med att aktivt berätta om atlasinventeringen och dess betydelse för vänner och kollegor etc. som ni vet är fågelintresserade och som gärna rör sig ute i markerna. Lämna gärna ut min mailadress och telefonnummer (sistnämnda står på hemsidan).

 

I god tid innan häckningssäsongen 2008 startar (med korsnäbbar och korpar i februari), kommer jag att på NOF:s hemsida lägga ut en liten guide över vad man kan tänka på när man letar efter häckningskriterium för de olika arterna; Ex. vilka kriterium som är lättast för den enskilda arten, hur och var man lättast hittar arten i fråga, vilka perioder de häckar etc. Detta för att hjälpa er att finna fram till de arter ni ännu saknar och/eller har svårt att hitta. Detta arbete är ganska gediget och jag jobbar febrilt med detta just nu. Planen är att senast i slutet av januari kunna lägga ut guiden på hemsidan. När jag gjort det och ni sitter på information om arter som jag inte lyckats vaska fram - hojta till, så kan vi uppdatera guiden fortlöpande.

 

BYTE AV MAILADRESS

Fortsättningsvis är det woodlandguy@hotmail.com som gäller till 100% för kontakt.

 

Hälsningar,
Ola Erlandsson

Atlasinventering i Närke