Atlasinventeringen 2011 är i gång

Korpar, korsnäbbar och tamduvor har redan utflugna ungar. Visserligen gav inte ett par februari-mars- besök i rutorna speciellt många korsnäbbar. Det verkar som om förra året var toppåret den här gången.

Hoppas att ni fick med så många rapporter som möjligt då.

Ugglorna verkar ha fortsatt riklig förekomst i Närke däremot. Kom ihåg att även nattaktiva fåglar finns i era rutor och att de flesta ugglor fortfarande spelar. Dessutom är de lätta att inventera med höga häckningskriterier i juni när ungkullarna högljutt avslöjar sig med tiggläten i natten.

Glädjande nog har bokningen av nya rutor pågått i en jämn ström hela vintern och fortfarande tillkommer nya. Trots en ganska rejäl städning av bokningslistan, där inaktiva men bokade rutor togs bort, är 110 rutor bokade, dvs mer än hälften. Ytterligare tio rutor kommer att under några veckor inventeras med hjälp av pengar från välvilliga bidragsgivare. Två avlönade inventerare har fått uppdraget och för dem väntar åtskilliga mil att vandra i sommar.

Ett annat glädjeämne är att Närke-skådarna har lyssnat på uppmaningen att rapportera mer med häckningskriterier än vad som är brukligt. Det här gör att åtskilliga av de obokade rutorna ändå har hygglig täckning. Allt bra kan dock förbättras så jag uppmanar alla att fortsätta rapportera på det sättet. Prata med dina vänner också och påtala vilken stor nytta de tillför atlasinventeringen om alla tänker på att ladusvalan och blåmesen som besöker sitt bo är en viktig observation att rapportera in med riktigt häckningskriterium, speciellt i områden som sällan besöks av skådare.

När jag skriver detta den 3 maj 2011, singlar snö utanför fönstret! April hade nästan sommartemperaturer och världen känns lite upp-och-ner just nu, men tropikflyttarna är på väg och då är sommaren snart här. Visst ska det bli härligt att släppa vårens små-hetsiga artjakt och gå in i atlasinventerandets härliga lunk?

Förbered dig noga! Ta ut inventeringsprotokollet från din ruta. Kolla in vilka ”trivial-arter” som saknas och gå ut med målsättningen att fylla igen de luckorna först. När sommaren kommit längre, gör samma sak, men med fokus på att höja häckningskriterierna från ”spel och sång” till ”mat åt ungar” eller ännu bättre.

Själv längtar jag till varma, myggiga dagar med matsäck och avslagen mobiltelefon, och fullständig koncentration på fåglarna.
 

Ronnie Lindqvist

Atlasinventering i Närke