26 maj 2013

Ut och njut av nattfåglarnas sång

Rapportera det du upplever och du hjälper Atlasinventerarna

Nu går vi in i en period på året som jag tycker är en absolut höjdpunkt. Nattsångarna är i farten.

Rapporterna om nattaktiva fåglar blir fler och fler och nu kan vi ge oss ut och njuta av knarrande, crexande, blyttande och skönsjungande fåglar i sommarnatten. Jag vill påminna er om att rapportera in det ni hör i era och andras atlasrutor.
De kommande två - tre veckorna når vi säkert höjdpunkten på nattfågelsången, sedan tystnar det.
Ta vara på tillfället och ge er ut och leta.

Hagmarker, trädridåer efter åar och diken samt igenvuxna "skräpmarker" är rika på näktergalar, kärr-, busk-, gräshopps- och flodsångare. Glöm inte att även industriområden i städerna har liknande fauna. Energiskogar är också väl värda särskild uppmärksamhet. Gräshopp- och busksångare börjar kolonisera dessa, liksom en hel del dagaktiva fåglar som kan vara oväntade.
Under juni månad finns det också stora möjligheter att hitta hornuggle- och kattugglekullar som lätt upptäcks på sina tiggläten i sommarnatten.
Nattskärror ska ni leta efter i knastertorra tallskogsmiljöer men var beredda på att de kan dyka upp nästan överallt.
Morkulledraget pågår hela sommaren. De startar i skymningen till skillnad från nattskärrorna som brukar vakna betydligt senare.

Alla de här fåglarna är svåra att få höga häckningskriterier på och skulle någon hitta ett nattskärrebo så lovar jag ett särskilt omnämnande i NOFs medier!

Lycka till och hör av er om ni hittar något svåridentifierat.
Det är alltid kul med sådana utmaningar.


Hälsningar
Ronnie Lindqvist
Arbetsgruppen för atlasinventeringen
070-262 14 17
Atlasinventering i Närke