23 februari 2013

Atlasgeneralen Ronnie Lindqvist diskuterar med KG Ander vilka rutor som är lediga i Hallsbergstrakten.

Atlasinventerarnas målsättning 2013

Minst 80 arter i varje ruta och hälften ska vara säkra häckningar

   Michael Andersson, Atlasgeneral
Under lördagen samlades ett 20-tal av Atlasinventerarna i Närke för ett inspirationsmöte i Länsstyrelsens lokaler.
-          Målsattningen i år är att höja kvalitén i de rutor vi inventerar. Minst 80 arter i varje ruta och minst hälften av dessa ska vara säkra häckningskriterier, sa Michael Andersson som är en av Atlasgeneralerna i Närke.
 
En jämförelse med förra Atlasinventeringen, som genomfördes 1974-1984, visar att kvalitén på den pågående inventeringen är sämre. Det är inte lika många Atlasrutor där man kommer upp i höga häckningskriterier.
-          Jag vet inte riktigt vad det beror på, men det är säkert flera faktorer som hänger ihop, sa Atlasgeneralen Ronnie Lindqvist.
-          Inveterarna kanske var duktigare på att leta bon på den tiden, kanske var man bättre på att vara ute i sina områden under juni-juli och augusti då det är lättare att få höga kriterier.
Michael Anderssson gick igenom ett antal arter som jämfördes mellan förra Atlasinventeringen och den pågående. En slutsats man kan dra av det är att det finns en del arter där man måste jobba extra för att få högre häckningskriterier, till exempel trädlärka, tretåig hackspett och storlom.
I samband med mötet formulerades en målsättning för årets inventeringsarbete:
* försök inventera klart de rutor som påbörjats och se till att det finns minst 80 arter
* jobba målinriktat för att höja kvalité så att minst hälften av arterna har högt häckningskriterie: alltså kriterie 10 eller högre.
 
Text & bild
Kent Halttunen  
Atlasinventering i Närke