19 mars 2016

Många nya möjligheter att göra viktiga inventeringsinsatser

Nu när Atlasinventeringen i Närke är slutförd finns det många nya möjligheter att göra viktiga insatser för fågelforskningen.

Svensk Fågeltaxering ansvarar för fyra olika inventeringar. Dessutom finns det flera lokala inventeringar för den som är sugen att göra en insats.

På söndag, i samband med Atlasinventeringsmötet, har du möjlighet att få veta mer om de olika inventeringarna.

 

På söndag, 20 mars, genomför Närkes Ornitologiska Förening ett möte för alla som är intresserade av att inventera fåglar. Dels kommer mötet att handla om den Atlasinventering i Närke som avslutades under förra året, dels om vilka olika inventeringar som pågår just nu.

Martin Green kommer och berättar om det fyra olika inventeringar som Svensk Fågeltaxering ansvarar för.

- Det går lite upp och ner när det gäller att få tag i inventerare, men ju fler som inventerar, desto bättre blir resultatet, förklarar Martin Green.

 

Här är det fyra olika inventeringarna:

Standardrutt: i Sverige finns 716 standardrutter som man försöker inventera varje år i slutet av maj och början av juni. Det är en kombination av punkt och linjerutt och man ska gå en ruta på 2x2 kilometer och inventera alla fåglar.
- Håll utkik på vår hemsida om det finns några lediga standardrutter i din närhet om du är intresserad. Vill du åka till Norrland kan man få en liten ersättning eftersom det är svårt att hitta inventerare där, förklarar Martin Green.

Punktrutt: Den är en inventering som man lägger upp själv. Det handlar om att gå en sträcka med 20 punkter. Man stannar på varje punkt i fem minuter och noterar de fåglar man ser. Denna form av inventering kan man göra både på sommaren och på vintern.

- Många gör en punktrutt från det egna huset. Det är viktigt att man göra samma rutt minst två år i rad för att det ska bli ett resultat, säger Martin.

Nattrutter: Under denna inventering ska man lyssna på nattfåglar. Man ska avverka 20 olika punkter med bil med minst två kilometer mellan punkterna. Inventeringen ska göras vid tre tillfällen under året: mars, april och juni.

- Tycker man det blir för mycket med tre tillfällen kan man alltid dela en sådan här inventering med en kompis, menar Martin.

Våtmarkinventering: i år ska Svensk Fågeltaxering tillsammans med Sveriges Ornitologiska Förening i större skala köra igång en inventering vid våtmarker runt om i landet. Man kan välja vilken inventeringsmetod som passar bäst vid våtmarken: linjetaxering, punkttaxering eller att stå i ett fågeltorn.

- Vi hoppas det här ska bli en omfattande inventering där många kan delta varje år. Då kommer vi kunna få bra jämförelsedata och se trender hur det går för svenska våtmarksfåglar, säger Martin Green.

 

Vill du veta mer om dessa inventeringar, kom på mötet på söndag den 20 mars på Länsstyrelsen i Örebro. Mötet börjar klockan 12 och pågår till klockan 15. Anmäl dig gärna till Ronnie Lindqvist, så han kan beställa kaffe och macka: lindqvist_ronnie@hotmail.com

 

Det finns också möjlighet att genomföra andra inventeringar i Närke. Under året finns det planer på att inventera vitryggig hackspett och tretåig hackspett.

 

Av KH 

Atlasinventering i Närke