Michael Andersson och Ronnie Lindqvist är nöjda med att Atlasinventeringen i Närke har flera viktiga steg framåt under de senaste två åren.

Nya utmaningar för Atlasinventerarna i Närke

De senaste två åren har Atlasinventeringen i Närke tagit rejäl fart. Antalet inventerade rutor har blivit fler och fler samtidigit som många rutor är välinventerade. Samtidigt behövs det fler krafter för att kunna slutföra den omfattande inventeringen.

Det framkom vid inspitationsmötet som genomfördes i länsstyrelsens lokaler i Örebro på lördagen.

- Jag tycker vi ska satsa på två områden som inte är så bra inventerade: runt Hjälmaren och vid Brevens Bruk. Samtidigt ska vi öka ansträngnignarna för att få fler säkra häckningar i de befintliga rutorna, sa Atlasgeneralen Ronnie Lindqvist.

Atlasinventeringen i Närke har pågått sedan 2004. Men det är först de två senaste åren som inventeringen har tagit rejäla kliv framåt, både vad gäller antalet inventerade rutor och besök i rutorna.

Trots att en hel del arbete återstår finns det redan nu en del jämförelser att fundera över.

- Finns det få eller inga häckande hussvalor i Västernärke, de södra och sydöstra delarna av Närke. Eller är det bara att vi inte har varit så duktiga på att inventera i de områdena? undrade Michael Andersson som med i arbetsgruppen för Atlasinventeringen i Närke.

Både Ronnie och Michael ansåg att Atlasinventeringen i Närke borde fortsätta fram till 2014 för att få ett kvalitativt bra material som går att jämföra med den tidigare inventeringen som genomfördes mellan 1974 och 1984.

- Vi har haft stor hjälp av att allt fler skådare rapporterar de fåglar man observerar med häckningskriterier. Alla kan hjälpa till och det hoppas jag man fortsätter med, sa Ronnie Lindqvist.

Runt Örebro är Närke bra inventerat, sämre är det i västra, södra och sydöstra delen av Närke.

- Området runt Hälmaren tycker jag är angeläget, och så borde vi satsa på att inventera området runt Brevens Bruk, i det område där man har planer på en stor vindkraftspark, förklarade Ronnie Lindqvist.

Michael Andersson har nu tagit kopior på de dokument som låg till grund för den tidigare Atlasinventeringen som genomförde för 30 år sedan. Den som vill ha en kopia av det tidigare inventeringsprotokollet från "sin ruta" kan kontakta Michael Andersson.

Senare i vår kommer det bli en ny Atlasinventeringstävling. Det sker onsdagen den 6 juni (Nationaldagen). Då tävlar man i lag och får en Atlasruta tilldelad som man ska inventera så bra som möjligt. Mer information om den kommer senare.

Dessutom blir det ett läger helgen den 9-10 juni där inriktningen är att inventera områden som är dåligt inventerade. Mer om information om denna spännande helg kommer också senare.

Är du också intresserad av att hjälpa till med Atlasinventeringen: hör av dig till Ronnie Lindqvist eller Michael Andersson.
 

Text & foto:
Kent Halttunen

Atlasinventering i Närke