8 februari 2013

Öka kvalitén i Atlasinventeringen

Missa inte inspirationsmötet 23 feb 2013!
Per Wedholm visar bilder från kungsörnsmärkning

Efter att alla rutor nu är uppdaterade kan vi konstatera att atlasinventeringen har gått framåt rejält sista året.

Bra jobbat av alla!
Däremot är vi inte alls i mål ännu, mycket jobb återstår.
Ni kommer kanske ihåg Sören Svenssons betraktelse på atlasmötet förra året?
Sören konstaterade att den stora skillnaden mellan den pågående atlasinventeringen och den förra, är andelen rapporter med höga häckningskriterier.
Den situationen har inte förändrats nämnvärt 2012 och det är synnerligen viktigt att vi ändrar på det i år, och får upp kvalitén på inventeringen.
Anledningen är att vi måste ha jämförbara data mellan de två inventeringsperioderna, för att kunna dra korrekta slutsatser.

Därför kommer jag med följande uppmaningar till alla inför kommande säsong:
- Leta mer fågelbon
- Var observanta på, och använd kriterier som ligger högt. T ex mat åt ungar, bobygge, troligt bo-besök etc
- Inventera mycket mer på högsommaren när det är lättast att hitta fågelungar. Juli är en utmärkt inventeringsmånad
- Titta på resultatet i er ruta, hälften av arterna ska ha häckningskriterie 11 - 20 för att rutan ska betraktas som välinventerad. Är det så eller går det att förbättra?
- Använd er av funktionen inventeringsprotokoll. Skriv ut ett sådant och ta med er det när ni besöker rutan. Tänk efter vilka arter som rimligtvis kan få högre kriterie än det som gäller idag.

Snart är vi inne i en ny härlig säsong när ugglorna börjar ropa.
I väntan på att få lägga in uggleobsar i atlasrutorna vill jag att vi tänker igenom ovanstående uppmaningar och tar med oss dem till atlasmötet.
Anmäl er nu till atlasmötet!
Det har tillkommit en programpunkt. Per Wedholm kommer att visa bilder och berätta om ringmärkning av kungsörnar.
Välkomna!

Ronnie Lindqvist

Atlasinventering i Närke