4 december 2006

Hej på er!

Det var ett tag sedan sista uppdateringen, men nu är det dags. Vi kan se tillbaka på 2006 som en bra början för Närkes nya atlasinventering. 25 rutor blev bokade, och de flesta blev också gediget inventerade.

Nytt för säsongen 2007 blir att Länsstyrelsen i Örebro går in med reseersättning för inventerare som har en bit att åka för att nå sin ruta. Det gäller framför allt rutor i sydligaste-, sydvästra- och västra Närke som för närvarande gapar väldigt tomma. Reseersättningen ligger på 18 kr/mil, och utbetalas vid maximalt fem tillfällen under säsongen. Man börjar med att anmäla intresse för en ruta till mig, och informerar då också mig utifall att man önskar reseersättning. Notera att den enbart är till för inventerare som är beredda att åka en längre sträcka för att nå sin ruta.

Tiden går fort, och när februari är här börjar korsnäbbarna skrida till häckning, och det finns för närvarande ovanligt många korsnäbbar ute i vårt landskap (till skillnad från den gångna säsongen). Korpen är också en art som sätter igång ordentligt tidigt. Redan om sisådär två månader startar alltså nästa års atlasinventering på allvar.

Förutom rutor på längre avstånd finns det flera ordentligt artrika sådana nära Örebro som också saknar rutansvariga, t.ex Tysslingen och Kvismaren. Bokar man dessa får man det mesta serverat redan från början, eftersom det bara är ett fåtal arter som saknas. Så tag chansen!

Intresseanmälan sker på mailadress woodlandguy@hotmail.com

Varma decemberhälsningar (tyvärr...jag hade önskat kyla och snö nu jag...)
 

Ola Erlandsson
Atlasansvarig Närke

Atlasinventering i Närke