30 november 2013

Sök reseersättning och flera viktiga datum

Nästa år, 2014, avslutas Atlasinventeringen i Närke.
Därför blir det en rad gamla och nya aktiviteter, bland annat ska Hjälmarens stränder inventeras med båt eller kanot och det blir ett nattfågelrace.
 
Först en påminnelse till alla som inventerat i år: Eftersom ganska få har skickat in reseräkningar för årets atlasinventering har Länsstyrelsen (Helena Rygne) har förlängt tiden för att söka ersättning 2013 till årsskiftet. Blanketten finns på här på hemsidan. Ersättningar för resekostnader betalas för högst fem resor per atlasruta och år. Ersättningen är 18,50 kronor per mil. 
 
Sedan har det bildats en arbetsgrupp för att kunna avsluta Atlasinventeringen under 2014. Arbetsgruppen består av Ronnie Lindqvist, Michael Andersson, Ola Erlandsson, Billy Lindblom, Bo Ståhl och Daniel Gustafson.
 
Arbetsgruppen har träffats och planerat en rad nya aktiviteter tillsammans med de som redan har funnits. Här är en del av aktiviteterna under 2014: 
 
25 janauri: Inspirationsmöte för Atlasinventerarna
14-23 mars: Uggleinventeringsvecka
17 maj: Kanot/båtinventering vid Hjälmaren  
29 maj: Nattfågelrace
6 juni: Atlasrace 
 
Atlasinventering i Närke