4 mars 2012

Sök reseersättning för Atlasinventeringen

Länsstyrelsen i Örebro län, på avdelningen för miljöövervakningen, har avsatt en del pengar för resor som Atlasinventerarna i Närke genomför under 2012.

Du kan få ersättning för maximalt fem resor tur och retur till din Atlasruta. Reseersättning utgår med 18,50 kronor per mil.

Pengarna för reseersättning är begränsade så först till kvarn gäller.

Du kan söka för reseersättning på den här blanketten: Reseblankett 

Atlasinventering i Närke