29 maj 2012

Gör en insats för fåglarna på Nationaldagen:

Tävla i Atlasracet

Atlasracet onsdagen 6 juni - info om regler och anmälan:

Tävlingen äger rum onsdagen den 6 juni från kl. 06.00 till kl. 12.00.
Varje lag inventerar en obokad atlasruta.
Man får inte tillgodoräkna sig i Svalan tidigare rapporterade obsar i atlasrutan, utan bara de fågelobsar som görs av laget under tävlingsdagen.
Alla möjligt, troligt och sannolikt häckande arter i respektive ruta ger poäng.
Arter med höga häckningskriterier ger högre poäng (häckningskriteriet i sig räknas som poäng: kriterie 16 = 16 poäng). Poäng sätts från 2-20 poäng.
Alla lagmedlemmar måste se alla arter, men alla behöver inte se häckningskritieriet; det räcker om en person ser kriteriet.
Laget ska bestå av minst två personer.
Kl. 12.45 återsamlas vi på plats som meddelas vid starten för genomgång av lagens resultat och tävlingsledningen korar en preliminär vinnare för dagen.
Förutom den muntliga genomgången ska lagen rapportera sina arter med häckningskritier i Svalan. Tävlingsledningen kontrollräknar sedan lagens resultat.
När detta är gjort skickas det hemliga storslagna priset ut till vinnarna.
Dessutom kan lagen då rekvirera 500 kr/lag från Länsstyrelsen som ersättning för resekostnader.
Rutorna lottas ut till lagen av ett urval förvalda rutor som tävlingsledningen vill ha inventerade.
På så vis kan ingen veta var de hamnar och ingen kan förbereda sig genom att reka.
Tävlingsledningen kommer välja atlasrutor som är lika varandra avseende naturtyper, så att inte ett lag får en ruta med bara barrskog, utan rutorna ska vara någorlunda jämbördiga.
Anmälan till Atlasracet görs senast söndagen den 3 juni till Ronnie Lindqvist på e-post: lindqvist_ronnie@hotmail.com eller mbt: 070-262 14 17.
Därefter lottas rutorna ut och meddelas under tisdagen till lagen per mail eller telefon. Kartor över rutorna delas ut vid starten
Atlasinventering i Närke