9 maj 2006

Det blev som vi alla trodde, den långa vintern ersattes av en fullständig vårexplosion. Och plötsligt hände allt. Antalet observationer på Svalan har varit så många de sista veckorna att man ibland inte kunnat uppdatera sina egna listor ens mitt i nätterna. Kryssarna har väldigt mycket att ta igen efter en lång vintertorka. Och ligga på latsidan kan inte vi atlasinventerare heller göra, för det är nu det händer. Maj är en månad då de flesta fågelarter kan ringas in med diverse olika häckningskriterier.

Att tänka på speciellt är att inventera sin ruta på olika tider på dygnet, så att även nattsångarna kommer med på ett tillfredställande sätt. Exempelvis nattskärra och gräshoppssångare hittar man sällan bon av, och därför är deras nattliga vanor mycket viktiga att snappa upp så att man överhuvudtaget får ett kriterium av arten. Ett tips är att vissa fåglar är ganska tidiga med häckningen. Koltrast och björktrast brukar vara först ut med att mata ungar i första dekaden av maj, därefter hänger exempelvis entita, nötväcka och stare på i mitten av maj. Trastarna har sedan utflugna ungar från senare delen av maj och vissa mesar och nötväckor från skiftet maj/juni. God chans således att tidigt på säsongen hitta bon med ägg och ungar och kunna bocka av flera arter i protokollet.

Några inventerare har hört av sig och undrat hur man ska veta om fåglarna sjunger för att de skaffat sig revir eller om det rör sig om rastande fåglar på väg norrut. Finner man en fågel som sjunger i rätt miljö kan man lyssna efter den på samma plats några dagar i följd. Detta brukar tyda på att det är en revirhävdande hanne.

Ni kanske har märkt att Närkekartan plötsligt har blivit anmärkningsvärt färgrik. Detta beror inte på att antalet nya inventerare skjutit i höjden, utan att jag väljer att aktivera så mycket som går av inkomna obsar från och med 2004 i obokade rutor. Är man intresserad av en ruta för nästkommande år och ser att den är markerad med färg, behöver detta alltså inte betyda att den redan är uppbokad. Klicka på rutan och se om någon står som ansvarig för den.

Slutligen, den utlovade listan med alla svenska fågelarter och vad man ska tänka på när man letar efter dem i atlasrutan, blir tyvärr försenad p.g.a att jag är inne i en mycket hektisk period med såväl vanligt jobb, punktrutter, standardrutter, atlasinventeringar och fjällrutter. Listan får därför vänta till nästkommande säsong, och under tiden vet ni att jag finns till hands via mail och telefon om det dyker upp oklarheter.

Ha en fortsatt trevlig maj och lycka till i fågelmarkerna!
 

Ola Erlandsson
Atlasansvarig Närke

Atlasinventering i Närke