Dag-till-dagprogram, Blomsterresa Kreta

Dag 1: Resdag. Flyg Köpenhamn – Chania.
 
Dag 2: Sirikari – Polyrinia. Efter en färd utmed Kretas nordkust går vägen upp i bergen till den lilla kyrkan vid byn Sirikari, där dagens vandring börjar. Stigen leder ner över blomrika odlingsterrasser till en porlande bäck kantad av plataner Platanus orientalis och oleander Nerium oleander. Den låg­växta buskvegetationen med taggpimpinell Sarcopoterium spinosa, ginst­släktingen Calicotome vil­losa och lejonsvans Phlomis fruticosa ger också plats för många orkidéer som salepsrot Anacamptis pyramidalis och borstnycklar Orchis italica. Stigen fortsätter genom en kortare ravin och vidare på småvägar genom olivodlingarna fram till det lilla bykaféet i Polyrinia, där bussen väntar.

Orkidérika kullar med bl a borstnycklar, Orchis italica. Gious Kambos, Spili. Foto: Caroline Edelstam

Dag 3: Omalos-platån. Vi åker upp i Vita bergen, gör flera kortstopp och botaniserar i variationsrika miljöer. Första anhalten blir Omalosplatån, en högslätt betad av får och getter med anemoner i olika färger Anemone coronaria, A. heldreichi och vild­tulpan Tulipa bakeri , som lyser upp i markerna tidigt på våren. Utmed bergsidorna växer mattor med Aubretia deltoidea, rosablommande Daphne sericea, betestuktad kermesek Quercus coccifera, Berberis cretica och Acer sempervirens samt den kretensiska bäralmen Zelcova abelica.
 
Vid passet Xilòskala, 1 200 meter över havet, är utsikten vidunderlig över Vita bergens branta sydsida med Pinus brutia och äkta cypress Cypressus sempervirens. Vägen tillbaka går förbi en liten källvatten­sjö med sköldmöja Ranunculus peltatus och braxengräs Isoëtes histrix. På väg ner till nordkusten passerar vi kastanjelundar och macchia med klipprosor, Cistus spp, trädljung Erica arborea och smultronträd Arbutus unedo. I skyddade lägen växer mycket sällsynt ormbunkar som safsaOsmunda regalis, kambräken Blechnum spicant och den atlantiska Woodwardia radicans.

Tulipa doerfleri. Foto: Caroline Edelstam

Dag 4: Falassarna. Dagens färd går mot Kretas västkust där vi besöker den vidsträckta sandstranden vid Falassarna. Här finns arter som Juniperus oxycedris, Paronychia macrosepala, Silene colorata, lövkoja Malcolmia flexuosa, marviol Cakile maritima, strandlusern Medicago marina, fetbladstörel Euphobia paralias, Centaurea pumilio och den vackra lilla irisen Gynandriris monophylla. Här växer också de båda endemerna Muscari spretzenhoferi och Solenopsis minuta ssp.annua.

Smyckeofrys. Foto: Caroline Edelstam

Dag 5: Imbrosravinen. Vi lämnar nordkusten och åker uppför slingriga bergsvägar till Askifou­platån och byn Imbros, där stigen ner genom den artrika ravinen börjar. Ravinen smalnar av alltmer och de branta klippväggarna smyckas av Kreta-endemer och sydegeiska arter som Centaurea idaea, Linum arboreum, Petromarula pinnata, Ricotia cretica, Scutellaria sieberi, Securigera globosa, Staehelinia petiolata, Symphytum cretica, Verbascum arcturus och Ebenus cretica. Även fågellivet är rikt med blåtrast, klippsvalor, tornfalk och gåsgam. Imbrosravinen mynnar vid sydkusten där bussen väntar. Vi fortsätter genom några små byar innan vi når Plakias och hotel Allianthos Beach. 

Paradnycklar, Orchis laxiflora. Foto: Caroline Edelstam

Dag 6: Spili – Gious-Kambos – Mélambes.  Genom den korta men dramatiska Kortaliotikò­ravinen far vi upp mot bergsbyn Spili. På några kullar ovanför byn blommar under april månad mängder av orkidéer, däribland kretanycklar Orchis boryi, fåblommiga gullvivenycklar Orchis pauciflora, parad­nycklar Orchis laxiflora, spökyxne Aceras anthropophorum, praktofrys Ophrys tenthredinifera, skor­pionofrys O. scolopax ssp heldreichii, smyckeofrys O. episcopalis  m.fl. Här växer också Iris cretica och den vackert röda tulpanen Tulipa doerfleri. Lite längre bort letar vi upp den gracila klockliljan Fritillaria messanensis, som på Kreta är mycket sällsynt. Nästa stopp blir vid Mélambes. I en vägslänt växer den endemiska piprankan Aristolochia cretica, bukettranunkel Ranunculus asiaticus och manshöga Ferula communis, jättestinkfloka. 

Agious Kambos. Foto: Caroline Edelstam

Dag 7: Asomatos – Preveli.  Från den lilla byn Asomatos följer vi på slingrande småvägarna genom odlingsmarker med växter som kalvnos Misopates orontium och brokax Bellardia trixago, till floden Megalo Potamos. Stigen fortsätter genom lågvuxen torr frygana över en liten bergskam, innan vi kommer ner till sandstranden. I den skyddade solvända klyftan, där floden mynnar ut i havet, växer den kretensiska daddelpalmen Phoenix theophrasti. Vi vadar över flodmynningen och fortsätter på andra sidan uppför en stenig stig med arter som Centaurea raphanina och Anchusa aegyptica. Till dagens arter hör också Styrax officinalis, Glaucium corniculatum och Plantago afra.

Gynandriris monophylla. Foto: Caroline Edelstam

Dag 8: Plakias – Chania.  Hemresa. Kvällsflyg Chania – Köpenhamn.

 
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin